Σύλλογοι - Σωματεία Εκτύπωση

 line

 Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

esamealogo

Από το Μάρτιο του 2008 το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος "ΗΠΑΡxω" είναι τακτικό μέλος της Ε.Σ.Α.μεΑ. Κύριος σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η διεκδίκηση, προάσπιση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων του αναπηρικού κινήματος. 

Για να συνδεθείτε στο site της ΕΣΑμεΑ πατήστε εδώ.

 line

 Σύλλογοs Μεταμόσχευσης Καρδιάς και Φίλων της Μεταμόσχευσης "Συνεχίζω"

 synexizo 

Τον Οκτώβριο του 2010 το "ΗΠΑΡxω" ξεκίνησε συνεργασία με  το Σύλλογο Μεταμόσχευσης Καρδιάς και Φίλων  της  Μεταμόσχευσης "ΣυνεχίΖΩ". Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι να προβάλει τα στοιχεία για την πραγματικότητα των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα, να καταγράψει τα αίτια αυτής της δύσκολης κατάστασης αλλά και να προτείνει συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιστροφή της.

line