28/04/2015 - Προς ΕΣΑμεΑ - Προτάσεις επί της επικειμενης τροποποίησης του Ενιαίου Κανονισμού Παροχής Υγείας του ΕΟΠΥΥ Εκτύπωση

HPARXO esamea

 

Ύστερα από αίτημα της ΕΣΑμεΑ το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος "ΗΠΑΡxω" απέστειλε τις παρατηρήσεις του για το προσχέδιο υπομνήματος προτάσεων - παρατηρήσεων επί της επικειμενης τροποποίησης του Ενιαίου Κανονισμού Παροχής Υγείας του ΕΟΠΥΥ.

Για να διαβάσετε τις προτάσεις του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος "ΗΠΑΡxω" πατήστε εδώ.